Böcker och material att ladda ner

 

 

”Nya sätt att vara kyrka” hittar du här.

”Vilja våga växa” hittar du här.

”Messy Church” hittar du här.

”Messy Church 2” hittar du här.

 

Föredrag från Mission i Sverige konferensen 2015 med Tim Lea, tre delar:

Ladda ner del 1
Ladda ner del 2
Ladda ner del 3