Skip to main content

Böcker att köpa och material att ladda ner

 

 

”Nya sätt att vara kyrka” är en introduktion till Fresh Expressions. Boken beskriver vad det är, varför det behövs och hur man gör. ”Nya sätt att vara kyrka” hittar du här.

”Att följa Jesus där livet händer” är en praktisk och utmanande vägledning i hur man kan starta Nya sätt att vara kyrka. ”Att följa Jesus där livet händer” hittar du här.

”Vilja våga växa” är en bok som visar hur man kan implementera tankar från Nya sätt att vara kyrka i en etablerad församling. Den beskriver grundläggande församlingsteologi, visar på hur kyrkor som växer fungerar och ger en vägledning kring hur man kan arbeta lokalt med församlingsutveckling. ”Vilja våga växa” hittar du här.

”Messy Church” är en praktisk och teologisk bok som ger många tips till hur man kan starta och driva Messy Church i sin församling. ”Messy Church” hittar du här.

”Messy Church 2” innehåller fler tips till kreativa och Jesusfokuserade samlingar för alla åldrar. ”Messy Church 2” hittar du här.

 

Inspiration – Mentorskap – Processledning

Möjlighet att boka Björn Gusmark för föreläsningar, inspirationsdag/helg, handledning, NFU-undersökning, strategiska processer.

Se mer här: Inspiration Nya sätt.

 

Föredrag från Mission i Sverige konferensen 2015 med Tim Lea, tre delar:

Ladda ner del 1
Ladda ner del 2
Ladda ner del 3