Mission i Sverige 2018

Välkommen till fortbildning för anställda och ideella med

”Nya sätt att vara kyrka”.

26-27 september 2018 i St:a Maria kyrka i Malmö. (TYVÄRR INSTÄLLD)
Tema: Gästfrihet.
Medverkande: Biskop Johan Tyrberg, Lars Mörling, Anahita Parsan, Lars Nilsson m.fl.

3-4 oktober 2018 på Johannelunds teologiska högskola, Uppsala.
Tema: Kyrkans uppdrag – att nå en ung generation.
Medverkande: Biskop Martin Modéus, Sebastian Stakset, Sara och Sam Hargreaves m.fl.

Här kan du läsa mer!

 

Ideellt ledarskap i Kyrkan

Detta är en kurs för dig som är ideell medarbetare i en församling

OBS! Kursstarten är framflyttad. Återkommer så snart vi vet.

Arr: ”Nya sätt att vara kyrka” i samarbete med bl.a. Linköpings och

Växjö stift, EFS m.fl.

Här kan du läsa mer!