Mission i Sverige 2017

Välkommen till fortbildning för anställda och ideella med

”Nya sätt att vara kyrka”.

18-19 september 2017 i Alvesta kyrka.
Tema Messy Church.
Medverkande Lucy Moore initiativtagare och ledare för Messy Church och biskop Fredrik Modéus Växjö stift m.fl.

4-5  oktober 2017 på Johannelunds teologiska högskola, Uppsala.
Tema Små gemenskaper i stora församlingar- den lilla gruppen som förutsättning för kyrkans mission och diakoni.
Medverkande Rune Rasmussen församlingspräst i Norska kyrkan och Elisabeth Sandlund journalist, författare och föreläsare m.fl

Här kan du läsa mer!

 

Ideellt ledarskap i Kyrkan

Detta är en kurs för dig som är ideell medarbetare i en församling

OBS! Kursstarten är framflyttad. Återkommer så snart vi vet.

Arr: ”Nya sätt att vara kyrka” i samarbete med bl.a. Linköpings och

Växjö stift, EFS m.fl.

Här kan du läsa mer!