Skip to main content

Kännetecken på ett Nytt sätt att vara kyrka:

Jesusfokuserad

Ord och handling förmedlar evangeliet om Guds kärlek genom Jesus Kristus.

Missionell

Söker dela evangeliet med dem som ännu inte tagit del av det.

Kontextuell

Försöker passa in i målgruppens sammanhang.

Formande

Ger möjlighet att ta steg i tro. Vill hjälpa människor att bli efterföljare till Jesus i sin vardag.

Kyrkoförankrad

Är kopplad till den befintliga kyrkan och har för avsikt att fullt ut vara kyrka.

Nya sätt att vara kyrka är den svenska översättningen på Fresh Expressions of Church (FXC). Sedan början av 2000-talet har FXC medverkat till utvecklingen av en mer missionsformad och kulturellt anpassad kyrka ffa i Storbritannien men även andra länder.

Nya sätt att vara kyrka i Sverige är ett nätverk som funnits sedan 2013. Vi är ett antal präster och lekmän i ffa Svenska kyrkan och EFS som vill ta vara på erfarenheterna från FXC. Nätverket består idag av c:a 1500 personer i en Facebook-grupp. Välkommen att haka på! Det finns också en ledningsgrupp med representanter för flertalet av Svenska kyrkans stift och EFS (se fliken Kontakt).

Nätverket Nya sätt att vara kyrka vill sprida kunskap om grundläggande tankar från FXC, men också uppmärksamma vad församlingar i Sverige redan gör som bär liknande innehåll. Välkommen att ta kontakt med våra två inspiratörer Tin Mörk (församlingsherde i Uppsala) och Björn Gusmark (stiftsadjunkt i Växjö stift), eller den stiftsrepresentant som finns närmast dig, för bokning av föredrag, församlingsdagar mm.

Ett Nytt sätt att vara kyrka växer fram genom lyssnande bön, bygger på relationer och inbjuder till tro och efterföljelse. Det har potential att bli en egen gudstjänstfirande gemenskap, formad av evangeliet med kyrkans klassiska kännetecken för den aktuella kontexten.

Flera nya sätt att vara kyrka – här hittar du filmer med inspirerande exempel från olika håll i Sverige.

 

Se fler filmer

Vill du veta mer?

Här finner du representanter för nätverket kring Nya sätt att vara kyrka i Sverige.

Kontakt