Kännetecken på ett Nytt sätt att vara kyrka:

Jesusfokuserad

Ord och handling förmedlar evangeliet om Guds kärlek genom Jesus Kristus.

Missionell

Söker dela evangeliet med dem som ännu inte tagit del av det.

Kontextuell

Försöker passa in i målgruppens sammanhang.

Formande

Ger möjlighet att ta steg i tro.

Kyrkoförankrad

Är kopplad till den befintliga kyrkan och har för avsikt att fullt ut vara kyrka.

Nya sätt att vara kyrka är den svenska översättningen på Fresh Expressions of Church. Sedan början av tvåtusentalet har Fresh Expressions of Church medverkat till utvecklingen av en mer missionsformad och kulturellt anpassad kyrka i Storbritannien och andra länder.

Den växer fram genom lyssnande bön, bygger på relationer och inbjuder till tro och efterföljelse.

Den har potential att bli en egen gudstjänstfirande gemenskap.

Flera nya sätt att vara kyrka – här hittar du filmer med inspirerande exempel från olika håll i Sverige.

 

Se fler filmer

Vill du veta mer?

Här finner du representanter för nätverket kring Nya sätt att vara kyrka i Sverige.

Kontakt